Domácí zdravotní péče

Co je domácí péče

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná odborným personálem v přirozeném prostředí pacienta. Tato péče zkracuje či zcela nahrazuje hospitalizaci klienta v nemocnici. Pobyt doma má pozitivní působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém známém prostředí a v blízkosti své rodiny, což přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta, urychlení hojení a ke snížení rizika komplikací.

Formy domácí péče

Domácí hospitalizace - po úrazech a operacích

Dlouhodobá domácí péče - péče o chronicky nemocné a špatně pohyblivé

Preventivní domácí péče - pravidelné sledování zdravotního stavu

Domácí hospicová péče - paliativní péče a péče o umírající

Kdo předepisuje domácí péči?

Praktický lékař pacienta může předepsat indikovat na základě zdravotního stavu pacienta domácí péči jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců. Tuto indikaci lze opakovaně prodloužit.

Domácí péče může být poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu. Také lékař pacienta v nemocnici může indikovat domácí péči po propouštění klienta z nemocnice, ale maximálně na dobu 14 dnů.

Jak je domácí péče poskytována?

Vysokoškolsky a středoškolsky vzdělané sestry poskytují pacientům péči v

Kdo hradí péči?

Péči hradí příslušná zdravotní pojišťovna, u které je klient pojištěn, pokud ji naordinoval příslušný lékař.

Kdy nelze poskytovat domácí péči

Pokud pacientovi není doma vytvořeno vhodné zázemí

Pokud je pacient umístěn v sociálním zařízení – domovy důchodců, sanatoria a podobné. V domě s pečovatelskou službou péči poskytovat lze

Pokud se nejedná o zdravotní péči, ale pouze o výpomoc v domácnosti, osobní asistenci, doprovod k lékaři a podobně – nabídku těchto služeb naleznete zde

Námi prováděné ošetřovatelské výkony

Monitoring

kontrola a monitoring fyziologických funkcí a celkového stavu (tlak, puls, teplota, dech)

Aplikace léků

aplikace léků, popř. nácvik správné aplikace injekcí, infuzí, tablet, mastí, náplastí

Hladina cukru v krvi

nácvik a zaučování aplikace inzulinu, měření hladiny cukru v krvi, edukace diabetiků

Podávání kyslíku

aplikace inhalační terapie (inhalátory a podání kyslíku)

Odběr bio materiálu

zajištění odběru biologického materiálu – krev, moč, stolice, výtěry

Ošetřování ran

péče o rány (po operacích, ošetření drenu )a péče o chronické rány (péče o diabetickou nohu, bércové vředy, proleženiny)

Ošetřování stomií

ošetření stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, gastrostomie-PEG)

Prevence kožních lézí

prevence kožních lézí, bandáže, kompresivní terapie

Příjem tekutin

zajištění příjmu tekutin a živin

Cévkování

klyzma, výplachy, cévkování mužů i žen, výměna a ošetření permanentních katetrů u žen i mužů

Předcházení proleženinám

předcházení nemoci z imobility - prevence dekubitů, pravidelné polohování a podkládání

Špatně pohyblivý pacient

péče o špatně pohyblivé pacienty - ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem

Pravidelné kontroly

pravidelné kontroly chronicky nemocných - diabetiků, kardiaků, kolostomiků

Oslabená imunita

péče o klienty s imunodeficitem

Poradenství a zácvik

celkové poradenství a zácvik rodinných příslušníků v péči o blízkého, psychická podpora

Terminální stádium

péče o klienty v terminálním stádiu všech nemocí, paliativní péče, péče o umírající

Nemocniční zařízení

aktivní spolupráce se všemi zdravotnickými zařízeními, přímá návaznost na následnou péči, například u  pacientů z LDN, nebo z jiných  ošetřovatelských lůžek

Péče o onkologické pacienty

péče o onkologické pacienty - zajištění výživy, hydratace, převazy, odběry, management bolesti - aplikace analgetik, včetně opiátů

Poskytujeme zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně+420 607 820 390
Máme přes 20 let zkušeností
Přesvědčte se osobně

jak široké spektrum odborností zajišťují naše sestřičky


Vozový park

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktní místo Dačice

Domácí péče Dačice s.r.o.
Antonínská 85/II
3800 01 Dačice

areál Nemocnice Dačice, Poliklinika - budova 3
1.patro

Základní kontakty

+420 607 820 390
+420 775 224 862
+420 384 358 206
Jihočeský kraj

Pracovní doba
kontakního místa Dačice

  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 17:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00

Činnost terénní odlehčovací služby při Mobilním hospici Dačice je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.