Domácí zdravotní péče

Co je domácí péče

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná odborným personálem v přirozeném prostředí pacienta. Tato péče zkracuje či zcela nahrazuje hospitalizaci klienta v nemocnici. Pobyt doma má pozitivní působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém známém prostředí a v blízkosti své rodiny, což přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta, urychlení hojení a ke snížení rizika komplikací.

Formy domácí péče

Domácí hospitalizace - po úrazech a operacích

Dlouhodobá domácí péče - péče o chronicky nemocné a špatně pohyblivé

Preventivní domácí péče - pravidelné sledování zdravotního stavu

Domácí hospicová péče - paliativní péče a péče o umírající

Kdo předepisuje domácí péči?

Praktický lékař pacienta může předepsat indikovat na základě zdravotního stavu pacienta domácí péči jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců. Tuto indikaci lze opakovaně prodloužit.

Domácí péče může být poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu. Také lékař pacienta v nemocnici může indikovat domácí péči po propouštění klienta z nemocnice, ale maximálně na dobu 14 dnů.

Jak je domácí péče poskytována?

Vysokoškolsky a středoškolsky vzdělané sestry poskytují pacientům péči v

Kdo hradí péči?

Péči hradí příslušná zdravotní pojišťovna, u které je klient pojištěn, pokud ji naordinoval příslušný lékař.

Kdy nelze poskytovat domácí péči

Pokud pacientovi není doma vytvořeno vhodné zázemí

Pokud je pacient umístěn v sociálním zařízení – domovy důchodců, sanatoria a podobné. V domě s pečovatelskou službou péči poskytovat lze

Pokud se nejedná o zdravotní péči, ale pouze o výpomoc v domácnosti, osobní asistenci, doprovod k lékaři a podobně – nabídku těchto služeb naleznete zde

Námi prováděné ošetřovatelské výkony

Monitoring

kontrola a monitoring fyziologických funkcí a celkového stavu (tlak, puls, teplota, dech)

Aplikace léků

aplikace léků, popř. nácvik správné aplikace injekcí, infuzí, tablet, mastí, náplastí

Hladina cukru v krvi

nácvik a zaučování aplikace inzulinu, měření hladiny cukru v krvi, edukace diabetiků

Podávání kyslíku

aplikace inhalační terapie (inhalátory a podání kyslíku)

Odběr bio materiálu

zajištění odběru biologického materiálu – krev, moč, stolice, výtěry

Ošetřování ran

péče o rány (po operacích, ošetření drenu )a péče o chronické rány (péče o diabetickou nohu, bércové vředy, proleženiny)

Ošetřování stomií

ošetření stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, gastrostomie-PEG)

Prevence kožních lézí

prevence kožních lézí, bandáže, kompresivní terapie

Příjem tekutin

zajištění příjmu tekutin a živin

Cévkování

klyzma, výplachy, cévkování mužů i žen, výměna a ošetření permanentních katetrů u žen i mužů

Předcházení proleženinám

předcházení nemoci z imobility - prevence dekubitů, pravidelné polohování a podkládání

Špatně pohyblivý pacient

péče o špatně pohyblivé pacienty - ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, procvičení velkých kloubů, nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem

Pravidelné kontroly

pravidelné kontroly chronicky nemocných - diabetiků, kardiaků, kolostomiků

Oslabená imunita

péče o klienty s imunodeficitem

Poradenství a zácvik

celkové poradenství a zácvik rodinných příslušníků v péči o blízkého, psychická podpora

Terminální stádium

péče o klienty v terminálním stádiu všech nemocí, paliativní péče, péče o umírající

Nemocniční zařízení

aktivní spolupráce se všemi zdravotnickými zařízeními, přímá návaznost na následnou péči, například u  pacientů z LDN, nebo z jiných  ošetřovatelských lůžek

Péče o onkologické pacienty

péče o onkologické pacienty - zajištění výživy, hydratace, převazy, odběry, management bolesti - aplikace analgetik, včetně opiátů

Poskytujeme zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně+420 607 820 390
Máme přes 20 let zkušeností
Jsme členem

Asociace domácích péčí

PŘI NEMOCI + NEMOHOUCNOSTI + PO ÚRAZU + OPERACI

Přesvědčte se osobně

jak široké spektrum odborností zajišťují naše sestřičky


Vozový park

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktní místo Dačice

Domácí péče Dačice s.r.o.
Antonínská 85/II
3800 01 Dačice

areál Nemocnice Dačice, Poliklinika - budova 3
1.patro

Základní kontakty

+420 607 820 390
+420 775 224 862
+420 384 358 206
Jihočeský kraj

Pracovní doba
kontakního místa Dačice

  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 17:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00