Domácí hospicová péče

Domácí zdravotní hospicovou péčí se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné léčebné výsledky. Většinou jde tedy o tzv. léčbu paliativní, zaměřenou na tišení bolestí nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění. Tato péče je poskytovaná 24hodin denně 7 dní v týdnu, v okruhu 30ti km.

Paliativní péče zahrnuje tedy péči o klienty v preterminálním a terminálním stadiu života. Terminální stadium života, umírání, je netěžší fází lidského života. Umírání má několik stadií a je spojeno s řadou symptomů, které ovlivňují kvalitu života klienta i jeho blízkých. Pracovníci domácí zdravotní péče se snaží zajistit odbornou péči zahrnující management bolesti i emocionální podporu, a zmírnit tak utrpení klienta i jeho blízkých v procesu umírání. Sociální složka péče o pacienta a rodinu zajištujeme ve spolupráci se společností RESIDENT 2000.

Obvykle je indikována v maximální frekvenci 6x denně počet návštěv záleží na indikaci lékaře. Frekvenci domácí hospicové péče lze rozšířit i nad uvedený rozsah po písemné žádosti ošetřujícího lékaře, schválené revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Poskytujeme zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně+420 607 820 390
Máme přes 20 let zkušeností
Jsme členem

Asociace domácích péčí

PŘI NEMOCI + NEMOHOUCNOSTI + PO ÚRAZU + OPERACI

Přesvědčte se osobně

jak široké spektrum odborností zajišťují naše sestřičky


Vozový park

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktní místo Dačice

Domácí péče Dačice s.r.o.
Antonínská 85/II
3800 01 Dačice

areál Nemocnice Dačice, Poliklinika - budova 3
1.patro

Základní kontakty

+420 607 820 390
+420 775 224 862
+420 384 358 206
Jihočeský kraj

Pracovní doba
kontakního místa Dačice

  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 17:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00