Představení zdravotní agentury

Jsme kolektiv sestřiček, starající se o pacienty v domácím prostředí. Náš tým středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných sester je schopen poskytovat zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Péči poskytujeme pacientům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje každodenní kontrolu lékařem. Díky naší péči nemusí být pacienti hospitalizováni. Předností námi poskytované domácí zdravotní péče je osobní přístup sester, s mnohaletou praxí a různými specializacemi.

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a naše péče je po indikaci praktického či ošetřujícího (při hospitalizaci) lékaře plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny hradí i cesty sester k pacientům.

Naše agentura byla založena v roce 1993. Většina práce sester je uskutečňována v terénu, v okrese Jindřichův Hradec a v přilehlých částech sousedních okresů, ale najdete nás na třech kontaktních místech – v Dačicích, Třeboni a Telči.

Naše domácí zdravotní péče je dále doplňována péčí pečovatelek a zapůjčováním kompenzačních pomůcek.

Kolektiv domácí péče

Odbornost naší agentury

Péči našim pacientům poskytují sestry vysokoškolsky a středoškolsky vzdělané. Některé ze specializací našich sester jsou: všeobecná, hospicová a paliativní, chirurgická, interní, urologická, gynekologická, psychiatrická, kožní, gastroenterologická, rehabilitační, oční, a ergoterapeutická. Dále u nás pracují sestry s praxí z oddělení anesteziologicko-resuscitačního, z dětského urgentního oddělení a také sestry s praxí z oddělení pro dlouhodobě nemocné.

Díky široké specializaci našich sester jsme schopni postarat se o pacienty s nejrůznějšími zdravotními potížemi a spolupracujeme se všemi navazujícími zdravotnickými zařízeními.

naše automobily
naše automobily
naše automobily
Poskytujeme zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně+420 607 820 390
Máme přes 20 let zkušeností
Přesvědčte se osobně

jak široké spektrum odborností zajišťují naše sestřičky


Vozový park

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktní místo Dačice

Domácí péče Dačice s.r.o.
Antonínská 85/II
3800 01 Dačice

areál Nemocnice Dačice, Poliklinika - budova 3
1.patro

Základní kontakty

+420 607 820 390
+420 775 224 862
+420 384 358 206
Jihočeský kraj

Pracovní doba
kontakního místa Dačice

  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 17:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00

Činnost terénní odlehčovací služby při Mobilním hospici Dačice je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.